Servicii notariale

Oferim servicii notariale în domeniu imobiliar, prin intermediul birourilor notariale cu care colaborăm.
Rezultatele căutării

Servicii notariale
Servicii notariale

Oferim servicii notariale în domeniu imobiliar, prin intermediul birourilor notariale cu care colaborăm.

– Consultații juridice în vederea perfectării actelor notariale și a rezolvării problemelor dvs. de ordin juridic;
– Redactarea, tehnoredactarea și autentificarea actelor notariale: declarații, procuri, invitații, convenții;
– Rectificări, adăugiri, modificări și adaptări, impuse de legalitatea și veridicitatea unui act notarial;
– Succesiuni, implicând toată procedura succesorală notarială pentru emiterea unui certificat de moștenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate;
– Testamente;
– Autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare, donații, schimburi, dezmembrări, alipiri, partaj, ipoteci, împrumut, antecontracte de vânzare-cumpărare, contracte de întreținere, de uzufruct, de habitație viageră, de comodat, de închiriere, de mandat, de arendă și orice alte contracte reglementate de lege și necesare rezolvării situației dvs juridice.
Comparare anunțuri